BULOGGING MU CHINYANJA

Apa bati muzani kulukilako ndaba chinyanja sinichiziba maningi, makamaka chija chaku chipata. Niza yesa  che kulemba chamu Lusaka. Ngati muza kangiwa kuwelenga ninshi usazionelemo ndaba naine nikangiwa kubelenga ivi vaso. Manje pa tawi ino nifuno ku kambilatu nati kulemba kwa lelo niko siyana nakuja kulemba kwane nina lemba po yamba. Apa peve palibe vo ika … Continue reading BULOGGING MU CHINYANJA